U bent hier: Ad Latjes Home Page > 31 Juli 2012 Persbericht van Ad Latjes over KLM
Aanverwante pagina's: -- Scroll naar beneden indien nodig


31 Juli 2012

Op 12 mei 2012 vertelde Prof. Cees van Dam in de tv-uitzending van Kassa doodleuk dat het op Schiphol weigeren van passagiers met een in het buitenland gekocht KLM ticket al sinds 1992 strafbaar is volgens de Nederlandse wet !!
Zie de uitzending op AdLatjes.com onder Punt 7 en 12Mei2012

Naar aanleiding hiervan heeft Ad Latjes aan KLM 'n brief gestuurd met 3 verzoeken:

1. Schadevergoeding van de door Ad Latjes gemaakte kosten en 'n financiele vergoeding van de immateriele schade en reputieschade die door Latjes is geleden.

2. Publieke erkenning door KLM dat Latjes al sinds tenminste 1992 volledig in zijn recht stond.

3. Voor iedereen die in Nederland woont het recht om in 'n ander Europees land 'n goedkoop KLM ticket te mogen kopen, en met dit buitenlands ticket zonder problemen en zonder bijbetaling op Schiphol te mogen opstappen en uitstappen.

KLM heeft tijd gekregen tot vrijdag 10 augustus 2012 om 17 uur Nederlandse tijd om deze verzoeken in te willigen d.m.v. een minnelijke schikking.

Voor het geval KLM geen minnelijke schikking wil accepteren, is KLM ook reeds medegedeeld dat Ad Latjes zich dan het recht voorbehoudt om d.m.v. internet, sociale media etc. iedereen te mobiliseren die KLM kan dwingen zich aan de Nederlandse wet te houden.

Hierbij moet gedacht worden aan het benaderen van het Nederlands en Europees parlement, Ministerie van Verkeer, Nederlandse pers, Europese Commissie, Europese Hof van Justitie in Luxemburg en last but not least: het Nederlandse publiek dat de KLM in haar geschiedenis DRIE keer van 'n faillisement heeft gered en nu als stank voor dank meer moet betalen voor KLM tickets dan inwoners van andere Europese landen.

Ook is KLM reeds medegedeeld dat alle financiele, commerciele en publicitaire gevolgen van deze acties tegen KLM uitsluitend voor rekening van KLM zelf zijn.

Wij wachten af !!
Ad Latjes